Demonstracijski objekt za remediacijo zemlje

2
Jul

Objekt za demonstracijo nove tehnologije remediacije zemlje je postavljen v Prevaljah, Slovenija. Kapaciteta obrata je 6 ton/dan.

Več informacij o demonstracijskem objektu najdete na internetni strani projekta LIFE ReSoil.