Zadnje novice

Demonstracijski objekt za remediacijo zemlje

Objekt za demonstracijo nove tehnologije remediacije zemlje je postavljen v Prevaljah, Slovenija. Kapaciteta obrata je 6 ton/dan. Več informacij...

Pilotna naprava za inovativno tehnologijo čiščenja zemlje

V septembru 2015 smo pričeli z izgradnjo pilotne naprave za demonstracijo inovativne tehnologije čiščenja zemlje v Industrijski coni Dobja...

Napredne tehnologije remediacije

V podjetju ENVIT se s problematiko onesnaženosti tal spopadamo z ekološkega, socialnega in ekonomskega vidika.

Razvili smo inovativno tehnologijo za čiščenje in obnovo tal ter sedimentov, ki so močno onesnažena s toksičnimi kovinami. Tehnologija odstrani večino kovin iz tal in zagotavlja trajno očiščenje tal ter njihovo ponovno rabo. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam. V podjetju ENVIT ponujamo rešitve tudi za tla onesnažena z organskimi onesnažili. Ukvarjamo se tudi z razvojem tehnologij za obdelavo industrijskih odpadkov, saj le-ti predstavljajo potencial za onesnaženje okolja.