Category - Uncategorized @sl

12
Nov

Pilotna naprava za inovativno tehnologijo čiščenja zemlje

V septembru 2015 smo pričeli z izgradnjo pilotne naprave za demonstracijo inovativne tehnologije čiščenja zemlje v Industrijski coni Dobja vas, Prevalje. Načrtovna kapaciteta naprave je čiščenje  1.500 ton zemlje na leto. Tehnologija je bila razvita v podjetju ENVIT v sodelovanju z Univerzov Ljubljani in podjetjem ARHEL. Izgradnja in prvi dve leti delovanja sta sofinancirani v …

29
Apr

Objavljen dokument Brownfield Regeneration

Evropska komisija je v letu 2013 objavila dokument: Science forEnvironmental Policy: Thematic issue: Brownfield Regeneration.  

29
Apr

Evropska komisija objavila dokument LIFE and Soil protection

Evropska komisija je v okviru programa LIFE objavila dokument: LIFE and Soil protection.

29
Jan

Objava raziskave

Raziskavo z naslovom “Spatial distribution of metal contamination before and after remediation in the Meza Valley, Slovenia” je objavila revija  GEODERMA

1
Jul

Podpisana pogodba za projekt LIFE ReSoil

1.7 2014 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta LIFE ReSoil.